ASBESTATTESTEN


Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij verkoop of schenking van gebouwen met bouwjaar ouder dan 2001.

In 2032 moet elke eigenaar van een woning of gebouw ouder dan 2001 beschikken over een asbestattest.

Eigenaars worden gestimuleerd om asbest te verwijderen, zowel het type hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest:

Hechtgebonden asbest -> asbestcement: cement waar asbestvezels doorheen gemengd zijn, dit is trouwens de meestvoorkomende asbestsoort en is terug te vinden in diverse bouwtoepassingen in daken en gevels.

Niet-hechtgebonden asbest ->  ook wel losgebonden asbest genoemd: hier zijn de asbestvezels niet vastgemaakt aan een ander materiaal of product.

  • Tegen 2034 moeten de risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Voorbeelden zijn asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.


Die streefdata zijn niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen. De Vlaamse Regering voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert.