Waarom een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het attest bevat informatie over het asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een asbestdeskundige die ter plaatse een gebouwinspectie zal uitvoeren. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd.


Wanneer een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om bij een verkoop of schenking van een woning die gebouwd is voor 2001, over een asbestattest te beschikken. Dit om de kopers correct te informeren of er al dan niet asbest aanwezig is.


Zal er schade aangebracht worden aan mijn woning na staalname van asbestverdachte materialen?

In het kader van de verkoop van een woning wordt een zogenaamde 'niet-destructieve' asbestinventaris uitgevoerd, waarbij enkel materialen worden onderzocht die zichtbaar zijn in betreedbare ruimten. Ingekapselde materialen worden niet onderzocht, de deskundige is niet bevoegd om afdekwanden of dergelijke te demonteren.