Jurgen Vandebos, zaakvoerder van Vandebos Technics,  is gecertificeerd als astbestdeskundige inventarisatie (ADI) bij SKH, een door OVAM erkende certificatie-instelling voor het aanstellen en opvolgen van asbestdeskundigen. Hij volgde de opleiding begin 2023 bij Confocus te Hasselt.  Hij slaagde voor het theorie examen bij OVAM/IBEX te Mechelen op 13/04/2023 en voor het praktijkexamen te Geel op 22/05/2023.

 

Door zijn achtergrond als process auditor in de automotive sector heeft Jurgen ervaring om op een structurele, veilige en efficiënte manier asbestattesten op te stellen.  Verder heeft hij heel wat kennis opgedaan door het renoveren van zijn eigen woning over de verschillende materialen die gebruikt worden in de woningbouw.

 

Met het opmaken van asbestattesten wil Jurgen meehelpen aan een veiligere leefomgeving voor onze toekomstige generaties. Het is daarbij belangrijk om de doelstelling 2040 'Een asbestveilig Vlaanderen voor iedereen' te halen.