• Stap 1

Voorbereiding: Het verzamelen van benodigde informatie over het gebouw, zoals bouwtekeningen, bouwjaar, etc...

 We bezorgen jou als opdrachtgever het OVAM opdrachtformulier.

  • Stap 2

Plaatsbezoek: Overlopen en ondertekenen van het OVAM opdrachtformulier.

Uitvoeren van een grondige en veilige visuele inspectie van het volledige gebouw of gebouwen.

  • Stap 3

Monstername: Conform de regelgeving dienen er monsters genomen te worden van verdachte materialen.

Deze monsters worden veilig verpakt en naar het laboratorium gestuurd voor analyse.

  • Stap 4

Monster analyse: Het laboratorium voert een gedetailleerde analyse uit op de aangeleverde monsters om de eventuele aanwezigheid van asbest en het specifieke type vast te stellen.

  • Stap 5

Voorbereiden attest: De bevindingen van de inspectie en analyse na monstername worden in de OVAM database ingevoerd met de nodige foto's. Indien al de nodige informatie ingegeven is kan het definitieve attest afgeleverd worden.