'Asbest' is een natuurlijk gesteente dat tot midden de jaren 90 van de vorige eeuw veel gebruikt werd in bouwmaterialen en gebruiksgoederen en ook nog steeds in veel gebouwen te vinden is.

 

Wat is asbest?

Asbest zelf is dus een gesteente. Dit gesteente bevat mineralen met daarin taaie, onbrandbare vezels: de asbestvezels. Het meeste asbest werd gedolven in Zuid-Amerika en Rusland. Maar ook vandaag nog wordt asbest gedolven in landen die afhankelijk zijn van deze natuurlijke bronnen.

 

Asbestsoorten

Er zijn verschillende soorten asbest:

  • spiraalvormige asbest zoals chrysotiel
  • rechte asbest zoals amosiet, tremoliet, anthophylliet en crocidoliet


Het is echter enkel aan de kleur van ruwe asbest dat je kan waarnemen tot welke soort hij behoort:

  • chrysotiel: wit asbest
  • amosiet: bruin asbest
  • tremoliet: grijs asbest
  • anthophylliet: groen asbest
  • crocidoliet: blauw asbest

Het zijn vooral de witte, bruine en blauwe asbest die gebruikt werden bij ons voor onder meer de vervaardiging van bouwmaterialen.